Výchovné poradenství - Mgr. Roman Starý

Konzultační hodiny

PONDĚLÍ:

9, 50 – 10, 35

STŘEDA:

14, 00 – 14, 45

roman.stary@zszruc.cz


Specifické poruchy učení a chování
Pedagogicko – psychologická poradna Kutná Hora
Subjekty kariérového poradenství
Důležité termíny
Akce pro 9. ročník
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Novela školského zákona - platná od 1. 1. 2012
Internetové odkazy
Nejdůležitější změny v přijímacím řízení 2012