Prevence sociálně-patologických jevů

Školní metodik prevence - Mgr. Olga Cudlínová

Konzultační hodiny
ÚTERÝ:
14, 00 – 14, 45
ČTVRTEK:
9, 50 – 10, 35

olga.cudlinova@zszruc.cz


Minimální preventivní program
Program proti šikanování
Plán dlouhodobé primární prevence


Školní psycholog

Mgr. Zuzana Vajglová

Konzultační hodiny

ÚTERÝ:
10, 00 – 11, 30

STŘEDA:
7, 30 – 11, 30

zuzana.vajglova@zszruc.cz


Kurz efektivního rodičovství
Rozvrh hodin školního psychologa
Činnost školního psychologa
Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III