Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 8/2014 z jednání Školské rady při I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 11.6.2014


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer
Mgr. Dana Radilová

za rodiče:
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. et Bc. Ivana Stará
Eva Lejnarová


1) I. ročník – 63 dětí, 3 třídy – školní rok 2014-15.
Proběhl kurz pro předškoláky: S pohádkou do školy.

2) IX. ročník – ukončení: 26.6. 2014 9.A- 15.30 h, 9.B- 16 h

3) Informace o personálních změnách: učitelka I. stupně /1.C/, kvalifikovaná učitelka NJ

4) Plánované akce: prázdniny- malování tříd I. stupně, zahrada u pavilonu C (dotace z fondu Středočeského kraje).

5) Nabídka optického připojení - Vlašimnet

Návrh na další termín školské rady: 17. 9. 2014, 17 h.

Ve Zruči n.S. 11.6.2014

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček