Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 7/2014 z jednání Školské rady při I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 12.2.2014


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer
Mgr. Dana Radilová

za rodiče:
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará
Eva Lejnarová


1) Personální změny: Eliška Svobodová za Marii Královou (mateřská dovolená).

2) 1.ročník: 3 třídy (asi 65 dětí), snížil se počet odkladů
Umístění třetí první třídy: nová učebna pro ŠD (tř. učitelka: pí. Nejedlá).

3) Úroveň IT ve škole (Mgr. Nulíček).

4) 4) Školní bufet: uzavřen na konci ledna 2014 (personální problém).

5) Řešení dopravní situace před bránou ZŠ (příliš mnoho aut).
Zápis do EŽK – žádost adresovaná rodičům.

6) 24.6. 2014 Atletický pohár škol (kategorie II. Stupeň)
19.3.2014 Memoriál Fr. Šusty
3.6.2014Krajské kolo dopravní soutěže
26.6.2014 Vyřazení 9. tříd

7) Výuka 2. cizího jazyka – RJ 22, NJ 12

Další termín rady: středa : 21. 5. 2014 v 17 h

Ve Zruči n.S. 12.2.2014

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček