Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 6/2013 z jednání Školské rady při I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 18.9.2013


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Dana Radilová

za rodiče:
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará
Eva Lejnarová

omluveni:
Mgr. Martin Hujer


1) Schválení „Výroční zprávy a činnosti 1. Základní školy“ ve školním roce 2012/13

2) Kroužky – 13 (počet dětí – 140), 2013 - 14

3) Projekty – Active English (3 roky)

Primární prevence patologických jevů
Kariérové poradenství (OPUK)
Podpora zřizovatele

4) Ředitelské volno (31. 10. – 1. 11.)

a) Vzdělávání pedagogického sboru
b) Změna SW ve ŠJ (odhlašování, přihlašování, výběr jídla přes internet)

5) Atletická olympiáda – II. stupeň

6) Arboretum (zřízení v prostoru před ZŠ)

7) Vybudování další herny pro školní družinu

9) Další termín rady: středa : 29. 1. 2014 v 17 h

Ve Zruči n.S. 18.9.2013

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček