Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 5/2013 z jednání Školské rady při I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 15.5.2013


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer
Mgr. Dana Radilová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


1) Schválení úprav, ŠVP – Mgr. Ivana Stará

- další povinný cizí jazyk (Nj a Rj) – 8. a 9. ročník po 3 hodinách
Rj – Mgr. Markéta Jelínková
Nj – Mgr. Marcela Křížová, Mgr. Roman Starý
(úpravy byly školskou radou schváleny)


2) 1. ročník – 45 dětí (2 třídy) 2013 – 2014

- vzdělání předškolních dětí – 5 odpolední
(seznámení se školním prostředím)
1 odpoledne - seznámení se ŠD a školní psycholožkou (školní zralost dětí)


3) 9. ročník – ukončení (čtvrtek 27. 6.)

9. A – 15.30 zámek
9. B – 16.30
- všichni žáci devátých tříd byli přijati na učiliště a střední školy (viz. zpráva ředitelky ZŠ: „Výsledky přijímacího řízení na SŠ, SOŠ, SOU A OU.“)


4) Výsledky testování (výsledky na stránkách školy)

5. a 9. ročníky (ČŠI) ČJ, M, AJ
8. A 9. ročník – Active English (AJ)


5) Projekty (OPVK – peníze získány)

„Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu“
(nutnost přechodu z Windows XP na Windows 7)


6) Školní jídelna – potřeba zakoupení nového plynového sporáku

7) Personální obsazení na rok 2013–14 (nebude žádná změna)

8) Zhodnocení činnosti školní psycholožky – je velkým přínosem pro školu

9) Další termín rady: středa 18. 9. 2013 v 17 h

Ve Zruči n.S. 15.5.2013

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček