Zápisy z jednání školské rady

Zápis číslo 4 / 2013 z jednání Školské rady při I. ZŠ Zruč n. S. ze dne 6.2.2013


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Petr Novák
Mgr. Dana Radilová


1) Informace ředitelky školy:

1) Další povinný jazyk (němčina, ruský jazyk) od škol. roku 2013-14
(8. ročník, 9. ročník – 3 hodiny týdně) , nebudou volitelné předměty v 8. a 9. ročníku)
2) Úprava ŠVP v matematice : zlomky od 5. ročník
3) Finanční gramotnost
4) Sexuální výchova
5) Dopravní výchova
6) Obrana vlasti
7) Korupce
(úpravy ŠVP schválí školská rada – 2. čtvrletí roku 2013)

2) Školní jídelna:

- přechod na čipy (zajištující firma přestala vyrábět karty)
- ztráta čipu – zakoupení nového za 120 Kč
- nárok na oběd pouze 1. den nemoci, 2. a další dny musí být odhlášeny
– pokud ne – oběd strávník zaplatí, ale nebude mu vydán

3) Školní psycholožka

- navýšení úvazku o 5. h. – větší možnost komunikace s rodiči

4) Projekt- e-learning

5) Budoucí I. ročník – 2 třídy

6) Ředitelské volno: 9. – 10.5.2013

7) Další termín rady: středa 15.5.2013 v 17 h

Ve Zruči n.S. 6.2.2013

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček