Zápisy z jednání školské rady

Zápis číslo 3 / 2012 z jednání Školské rady při I. ZŠ Zruč n. S. ze dne 26.9.2012


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


1) Školská rada schvaluje:

a) Výroční zprávu o činnosti ve školním roce 2011/12
b) Školní řád na rok 2012/13

2) Informace ředitelky školy

- zájmové kroužky, počet – 10

3) ŠD – zvýšení kapacity na počet 150 pro 1. – 3. ročník, 4. a 5. ročník – pouze dojíždějící děti (rekonstrukce šatnové chodby na třídu ŠD)

4) Školní psycholožka ( 9h týdně pro všechna školská zařízení)
( z toho 5 hodin ZŠ Zruč n. S.)
-poradenství pro rodiče i žáky ( informace na webových stránkách ZŠ)

5) Atletická olympiáda – říjen 2012 + AŠSK (Asociace školních sportovních klubů )

6) Projekty: e-learning (pro nadané žáky, 5 měsíců, diagnostika žáků 4. – 9. třída, výstupem jsou vzdělávací moduly, dítě se bude vzdělávat z domova, též možnost procvičování testů)
-počet zapojených učitelů – 16

7) Další termín rady: 6. 2. 2013

Ve Zruči n.S. 26.9.2012

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček