Zápisy z jednání školské rady

Zápis číslo 1 / 2012 z jednání Školské rady při I. ZŠ Zruč n. S. ze dne 1.2.2012


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Dana radilová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Petr Novák

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


1) Volba předsedy školské rady -návrh – Petr Novák -jednomyslně schválen

2) Návrh na tvorbu nové mail. adresy školské rady

3) Informace ředitelky školy

- úmrtí zaměstnance: Mgr. Jaroslava Křížová,
odeslána kondolence + smuteční věnec

- seznámení rady s novými zaměstnanci:
Mgr. Marie Králová a Mgr. Jarmila Volcová

- informace o konkurzu na ředitele školy

- informace o lyžařském výcvikovém kurzu 7. ročníků

- informace o zařazení školy do projektu:
(škola byla pozvána do výběrového řízení)

4) Další termín rady: 25. 4. 2012

Ve Zruči n.S. 1.2.2012

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček