Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 9/2011 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 18.4.2011


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová
ing. Ivo Šimek

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program: Změny v ŠVP

1) Ředitelka školy informovala:

  • školní rok 2011/2012 – výuka AJ od 1. ročníku
    1. ročník – 1 hodina, 2. ročník – 1 hodina
  • Vytvoření vlastní koncepce výuky

2) A. Pacalová: Návrh na zařazení rozvrhů jednotlivých tříd do EŽK.
    V. Nulíček: Program EŽK nezahrnuje tuto možnost.

3) Ředitelka:

  • Letní prázdniny (oprava topení)
  • Fotografování (změna – zámecký park)
  • Informace o projektu financování školství ze strany zřizovatele

4) V. Nulíček: Ukázka mobilní internetové učebny

5) Další termín rady: 26.9.2011 18:00 hod

Ve Zruči n.S. 18.4.2011

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček