Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 8/2011 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 26.1.2011


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová
ing. Ivo Šimek

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará
Paedr. Alena Podaná
Mgr. Martin Hujer


Program: Koncepce financování školství ze strany zřizovatele.

Návrhy oblastí financování:

1) Reprezentace školy – olympiády,sportovní soutěže

2) Vzdělávání učitelů

3) Logopedická péče

4) Školní psycholog

5) Nákup literatury – povinná četba I. stupeň

6) Další termín rady: 18.4.2011 18:00

Ve Zruči n.S. 26.1.2011

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček