Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 7/2010 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 29.9.2010


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Ing. Ivo Šimek
Mgr. Radek Stýblo


Program:

1) Návrh na schválení Výroční zprávy o činnosti ve školním roce 2009/2010 (zpráva byla po zodpovězení dotazů a drobných úpravách schválena)

2) Elektronická ŽK

3) Ředitelské volno 1.11.2010 – důvod : Škola 21 (profesní vzdělávání učitelů) navazuje na podzimní prázdniny

4) Kateřinská zábava 27.11.2010

5) Další termín rady: 26.1.2011 18:00

Ve Zruči n.S. 29.9.2010

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček