Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 6/2010 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 28.4.2010


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluveni:
Ing. Ivo Šimek


Program:

1) Změny v ŠVP – začlenění etické výchovy do obsahu pro školní rok 2010-2011

2) Ředitelka školy – pozvání členů rady na slavnostní otevření sportovního areálu 5.5.
-informace o sportovně-turistickém kurzu
-konec školního roku 25.6.2010 (důvod-nové osvětlení)
-testy SCIO (5. a 3. ročníky)

3) Konstatováno zlepšení situace chování dětí v 1.třídách (1.B)

4) Hodnocení "Ovoce do školy" – dobré zkušenosti

5) Návrh na zlepšení nabídky školního bufetu nebo zřízení automatu na malé občerstvení (návrhy některých rodičů a školního parlamentu).
Školská rada nedoporučuje.

6) Další termín rady: 29.9.2010 18:00

Ve Zruči n.S. 28.4.2010

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček