Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 4/2009 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 30.9.2009


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Ing. Ivo Šimek
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2008-09 (schváleno hlasy všech členů) .

2) Rozpočet na kalendářní rok 2010 – byl projednán.

3) 21.10. Den otevřených dveří (odborné pracovny) - začátek v 16h a 18h, pozvánka je umístěna na webových stránkách I.ZŠ v sekci ,,Aktuality“.

4) Renovace šaten – nákup skříněk (návrh: lamino + visací zámek).

5) Výsledky dotazníku – autoevaluace školy, vyplnilo 181 rodičů.

6) Připomínka rodičů: II. stupeň – příliš mnoho projektů a pís.opakování: Připomínka byla shledána neopodstatněnou.

7) SRPDŠ + třídní schůzky : 12.11.09 - Pozvánka bude umístěna na webových stránkách školy

8) Další termín rady : 13.1.2010 18:00

Ve Zruči n.S. 30.9.2009

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček