Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 11/2011 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 23.11.2011


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluven:
ing. Ivo Šimek


1) Školská rada projednala Inspekční zprávu čj. ČŠIS – 2257/11-S.

2) Další termín rady: po volbách (leden 2012)

Ve Zruči n.S. 23.11.2011

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček