Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 10/2011 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou ze dne 21.9.2011


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará

omluven:
ing. Ivo Šimek


1) Schválení výroční zprávy o činnosti ve školním roce 2010/2011.
-schválena bez připomínek

2) Další zájmové kroužky na rok 2011/2012:
Florbal, Angličtina pro 2.roč.,Němčina pro 2.stupeň
(začátek od 1.týdne v říjnu)

3) Další termín rady: po volbách (leden 2012)

Ve Zruči n.S. 21.9.2011

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček