Zápisy z jednání školské rady

Zápis č. 1/2009 z jednání Školské rady při I.ZŠ ve Zruči nad Sázavou ze dne 14.1.2009


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Ing. Ivo Šimek
Andrea Pacalová

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Vladimír Nulíček
Mgr. Marcela Křížová

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Seznámení nových členů s fungováním ŠR, jednacího řádu ŠR a úpravy (úkol na příští na zasedání ŠR)

2) Seznámení členů rady s pravomocemi Školské rady

3) Obsah odkazu ŠR na webových stránkách (škola – město)
a) Jednací řád
b) Seznam členů Školské rady
c) Zápis z minulé rady, termín budoucí rady
d) Email adresa
Zručská veřejnost byla seznámena s možností nahlédnutí na webové stránky a možností zasílat své příspěvky na email Školské rady (informace ve Zručských novinách)

4) Ředitelka školy seznámila členy rady:
a) S nově vybavenými učebnami (možnost prohlédnout na webových stránkách školy – fotogalerie)
b) S nově vybudovanými sociálními zařízeními 1. stupně
c) S testováním žáků 5. a 9. tříd (SCIO)
d) Se ŠVP (noví členové)
e) Žádost o pomoc při realizaci nového osvětlení v učebně Hv

5) Volba nového předsedy : zvolen Mgr. Radek Stýblo

6) Paní Andrea Pacalová informovala radu o problémech ztrácení věcí v šatně školní jídelny a školní družiny (podmět od rodičů)

7) Termín další schůze rady – 29. dubna 2009 – 18:00

Ve Zruči n.S. 14.1.2009

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček