Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.8/2007 z mimořádného jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 31.7.2007


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová-omluvena
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček - omluven

hosté:
Mgr. Ivana Stará
Paedr. Alena Podaná


Program: Žádost o projednání změn ve složení tříd 5.A a 5.B zaslaná na Radu Města

1) Seznámení členů školské rady s celým problémem v kostce. (Mgr. Ivana Stará)

2) Seznámení členů školské rady s podrobným postupem při rozdělování dětí nynějších 5.ročníků do 6.ročníků pro školní rok 2007-2008. (Paedr. Alena Podaná)

3) Seznámení členů školské rady a ředitelky školy s oficiálním postojem starosty. (Mgr. Martin Hujer)

4) Informativní schůzka pro rodiče žáků 5.tříd (nynějších).
Termín: 30.8.2007 v 18 hod.
Místo: Hudebna I. Základní školy

5) Školská rada požádala ředitelku I.ZŠ o předložení doporučení, které dostala od pedagogické rady I.ZŠ a Školského odboru KÚ Středočeského kraje (Mgr. Miloslav Roubal-referent) k navrhovanému rozdělení tříd.

Ve Zruči n.S. 31.7.2007

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Radek Stýblo