Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.7/2007 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 13.6.2007


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Informace ředitelky školy o důvodu udělení ředitelského volna (zřízení nových sociálních zařízení)

2) Pojištění učitelů (školní rok 2007-08)-koordinace s MŠ a ZUŠ –pověřena ředitelka školy

3) Zasíťování školy – informace p. Nulíček

4) Termín další schůze: 3.10.2007

Ve Zruči n.S. 13.6.2007

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček