Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.6/2007 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 25.4.2007


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Seznámení školské rady s inspekční zprávou ČŠI - školská rada ji bere na vědomí - zpráva bude umístěna na webových stránkách ZŠ (zpráva byla radou projednána)

2) Školní vzdělávací program (ŠVP) - školská rada bere na vědomí tento program, žádný z členů nevznesl závaznější připomínku

3) Mgr Nulíček- zasíťování objektu ZŠ – průběh prací (nedostatek financí)

4) Mgr. Stará – návrh na připojištění žáků při akcích pořádaných ZŠ (případně učitelů ZŠ)

5) Termín další schůze: 13.6.2007

Ve Zruči n.S. 25.4.2007

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček