Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.5/2007 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 21.2.2007


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1)p. Jelínek
-informace o stavebních úpravách sociálních zařízení (projektová dokumentace téměř hotová, bude vypsáno výběrové řízení)
termín – léto 2007
(informace o výběrovém řízení do konce dubna 2007)

2)informace ředitelky ZŠ o zasíťování školy

3)informace ředitelky ZŠ:
-článek v MF Dnes (věc je ve vyšetřování)
-použití omamných látek během vyučování
-problém Skateparku – kouření dětí v tomto prostoru (návrh na monitoring)

4)termín další schůze: středa 25. dubna 2007 v 18.00

Ve Zruči n.S. 21.2.2007

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček