Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.4/2006 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 6.12.2006


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Řešení problému vší u dětí ZŠ (možnosti řešení – řed. ZŠ bude informovat členy rady)

2) Seznámení s průběhem prací na ŠVP - podle informací je plán z 90% hotov

3) ASMO - dar - nový PC
DK – Lakovny – nový PC
Indoš - problémy servisu, červen 2006 - výpověď - I Dva - vyšší verze - nutnost zakoupení nového serveru (cena přibližně 42.000) + placení stávající částky 70.000 ročně (pronájem)
Informace - Mgr. Vladimír Nulíček - seznámení s novým projektem ,,Co dál s Indošem“
Únor 2007 – podrobnější informace o budoucím projektu ZŠ

4)Informace o vánoční besídce – 14. 12. 2006 (zajišťuje ŠD – pí. Heroutová) 15.hodin

Termín další schůzky: 21. 2. 2007 18:00

Ve Zruči n.S. 6.12.2006
Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček