Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.3/2006 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 4.10.2006


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Schválení výroční zprávy o činnosti I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou ve školním roce 2005/06

2) Projednání návrhu rozpočtu I. ZŠ na rok 2007 ( informace ředitelky ZŠ ),bez připomínek

3) Seznámení s novými internetovýmí stránkami školy ( Mgr. Nulíček )

4) Kontrola usnesení: článek do novin o práci školské rady vyjde v září 2006

5) Prohlídka nové školní knihovny, přestěhované z pavilonu C do pavilonu B

Termín další schůzky: 6.12.2006

Ve Zruči n.S. 4.10.2006
Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček