Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.2/2006 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 24.5.2006


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Internetové stránky školy – změna (během letních prázdnin)

2) Prohlídka nové internetové pracovny (financování z odpisů)

3) Stížnost rodičů – nevhodná doba zahájení třídních schůzek (15h), návrh: změna údajů na pozvánce (časové rozmezí pro podání informací 15-18h)

4) Návrh na zveřejnění usnesení z plenárního zasedání SRPDŠ (internetové stránky) a zároveň z každé schůze SRPDŠ (zpráva do novin pí. Táborská, pí. Koubská)

5) Seznámení se školním řádem a návrh na jeho schválení, připomínky-žádné, plán byl jednohlasně schválen (platnost od 1.9.2006)

6) Informace ředitelky ZŠ: školní akademie (tělocvična ZŠ), poslední zvonění (hotel Baťov), průběh zpracování ŠVP

7) Informace zřizovatele ohledně instalace mobilních WC (dětské hřiště, skatepark) Usnesení: Článek do novin o práci školské rady

Termín další schůzky: 20.9.2006

Ve Zruči n.S. 24.5.2006
Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček