Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.11/2008 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 23.4.2008


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Seznámení členů rady s úpravou ŠVP pro nový školní rok 2008-09 (ředitelka ZŠ)

2) Žádosti o sponzorské dary: Dresy - univerzální D+Ch
Miss ZŠ - soutěž,zodpovídá : R. Starý, O. Cudlínová, M. Křížová

3) Seznámení s doplňujícími informacemi k žádosti k projektu : Vybavení učeben 1. ZŠ Zruč n. Sáz., žadatel : město Zruč n. Sáz.

4) Seznámení s projektem : Sportovní areál v 1.ZŠ Zruč n. Sáz., žadatel : město Zruč n. Sáz.

Ve Zruči n.S. 23.4.2008

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček