Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.10/2008 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 16.1.2008


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Seznámení členů rady s instalací a fungováním interaktivní tabule věnované firmou ASMO. (p. Nulíček)

2) Seznámení členů rady s další realizací obnovy socialních zařízení v ZŠ(pavilon A). (p. Stará)

3) Informace p. Ředitelky o zápisu do I. tříd.

4) Další termín : 23.4.08

Ve Zruči n.S. 16.1.2008

Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček