Zápisy z jednání školské rady

Zápis č.1/2006 z jednání Školské rady při I.ZŠ Zruč nad Sázavou dne 17.1.2006


Přítomní členové:

za zřizovatele:
Jan Jelínek
Mgr. Martin Hujer

za rodiče:
Eva Lejnarová
Mgr. Radek Stýblo

za učitele:
Mgr. Marcela Křížová
Mgr. Vladimír Nulíček

hosté:
Mgr. Ivana Stará


Program:

1) Schválení jednacího řádu
předseda: Radek Stýblo
zápis: Marcela Křížová

2) Seznámení s harmonogramem tvorby RVP ZV, DVPP (ředitelka I.ZŠ-Mgr. Ivana Stará) úkol: zaslat emailem výsledky dotazníku (zodpovídá: Mgr. Nulíček) termín: do 30.1. 2006

3) Schválení názvu: Školská rada při I.ZŠ Zruč nad Sázavou frekvence schůzek: 4x ročně (minimálně)

4) Schválení dalšího termínu: květen-červen 2006

5) Návrh schůz. dne: středa 24.5.2006 náhradní termín: 31.5.2006 návrh předtermínu: 22. nebo 29. března

6) Účast Školské rady na přípravě web. stránek (podklady pro p.Znamenáčka) vytvoření email adresy ŠR (zodpovídá Mgr. Stýblo) Obsah odkazu ŠR na web. stránkách (škola-město): Jednací řád Seznam členů Školské rady Zápis z minulé, termín budoucí rady Email adresa: rada.skoly.zruc@atlas.cz Seznámení rodičů i dětí s možností nahlédnutí na web. stránky a možností zasílat své příspěvky na email ŠK

7) Seznámení členů rady s pravomocemi Škol. rady

8) Návrh na pojmenování školní recitační soutěže na památku zesnulé učitelky ČJ, paní Mgr. Evy Dřevínkové

9) K termínu 28.3. zorganizovat soutěž: Nejoblíbenější učitel ( otázky ankety –návrh) -příprava anketních otázek (obornost, image, komunikace..)

10) Zařazení celoroční zprávy ZŠ na web. stránky (návrh) termín: říjen 2006

11) Schválení schůz. místa rady-ředitelna I.ZŠ Zruč n.S.

12) Informace ředitelky ZŠ: - investice do oprav ZŠ - zápis do 1. ročníků

13) Návrh na uskutečnění jedné akce pro děti ZŠ pořádané Školskou radou

Usnesení: žádné

Ve Zruči n.S. 17.1.2006
Zápis vyhotovila: Mgr. Marcela Křížová
Zápis ověřil: Mgr. Vladimír Nulíček