Třídy


Třídní učitel Třída Počet žáků
Grafnetterová Marie, Mgr. 1.A 21
Šimková Alena, Mgr. 1.B 20
Nejedlá Hana, Mgr. 1.C 21
Mrázková Eva, Mgr. 2.A 22
Znamenáčková Eva, Mgr. 2.B 22
Králová Marie, Mgr. 3.A 25
Šrachtová Marie, Mgr. 3.B 25
Dvořáková Zdena, Mgr. 4.A 27
Vacková Zuzana, Mgr. 4.B 25
Kulakovová Michaela, Bc. 5.A 26
Janatová Jitka, JUDr. 5.B 25
Šobr Jiří, Bc. 6.A 20
Viktorová Petra, Mgr. 6.B 18
Nulíček Vladimír, Mgr. 7.A 20
Cudlínová Olga, Mgr. 7.B 20
Křížová Marcela, Mgr. 8.A 17
Šrachta Karel, Mgr. 8.B 17
Starý Roman, Mgr. 9.A 19
Kaňkovská Šárka, Mgr. 9.B 19