Plán akcí ve školním roce 2013/2014 - II. pololetí


10. - 14. 3. - Jarní prázdniny

19. 3. - Memoriál F. Šusty

20. 3. - Projektový den Naše město– I. stupeň (OPVK)

20. 3. - „Island – země ledu, ohně, vody a zeleně“- vzdělávací pořad 6. – 7. ročník

20. 3. - „Ostrov lidojedů a orangutanů – Borneo“ – vzdělávací pořad 8. – 9. ročník

2. 4. - Den otevřených dveří

4. 4. - Noc s Andersenem

9. 4. - Jackie and the Horrible Family – anglické divadlo I. stupeň

9. 4. - The Detectives – anglické divadlo II. stupeň

14. 4. - Plavání 3. ročník – zahájení

15. 4. - Projektový Den Země – I. a II. stupeň (OPVK)

17. – 18. 4. - Velikonoční prázdniny

22. 4. - Pedagogická rada

24. 4. - Třídní schůzky

9. 5. - Ředitelské volno

14. – 17. 5. - Zájezd – Paříž

20. 5. - Fotografování – I. stupeň

21. 5. - Fotografování – II. stupeň

22. 5. - Projekt OP VK – Středověká KH – 7. ročník

29. 5. - Projektový Den dětí – I. a II. stupeň

4. 6. - Projektový den „Naše hory“ – Sněžka 8. ročník

9. – 12. 6. - Sportovně-turistický kurz – 8. ročník

17. 6. - Vědomostní soutěž – Dětský parlament – II. stupeň

17. 6. - Softbalový turnaj – II. stupeň

17. 6. - Pedagogická rada

20. 6. - Kytarová soutěž ZUŠ – II. stupeň – výlety, exkurze

24. 6. - Atletický pohár škol – II. stupeň