Zaměstnanci školy


Ředitel Email
Mgr. Stará Ivana ivana.stara@zszruc.cz
Zástupce ředitele
PaedDr. Podaná Alena alena.podana@zszruc.cz
Výchovný poradce
Mgr. Starý Roman roman.stary@zszruc.cz
Školní psycholog
Mgr. Zuzana Vajglová zuzana.vajglova@zszruc.cz
Metodik prevence
Mgr. Cudlínová Olga olga.cudlinova@zszruc.cz
Metodik ICT
Mgr. Nulíček Vladimír vladimir.nulicek@zszruc.cz
Metodik EVVO
Mgr. Císařová Pavla pavla.cisarova@zszruc.cz
Vedoucí vychovatelka
Heroutová Alena alena.heroutova@zszruc.cz
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Císařová Pavla pavla.cisarova@zszruc.cz
Mgr. Cudlínová Olga olga.cudlinova@zszruc.cz
Mgr. Dvořáková Zdena zdena.dvorakova@zszruc.cz
Mgr. Grafnetterová Marie marie.grafnetterova@zszruc.cz
JUDr. Janatová Jitka jitka.janatova@zszruc.cz
Mgr. Jelínková Markéta marketa.jelinkova@zszruc.cz
Mgr. Kaňkovská Šárka sarka.kankovska@zszruc.cz
Mgr. Krčmář Jaroslav jaroslav.krcmar@zszruc.cz
Mgr. Křížová Marcela marcela.krizova@zszruc.cz
Bc. Kulakovová Michaela michaela.kulakovova@zszruc.cz
Mgr. Mrázková Eva eva.mrazkova@zszruc.cz
Mgr. Nejedlá Hana hana.nejedla@zszruc.cz
Mgr. Nulíček Vladimír vladimir.nulicek@zszruc.cz
Mgr. Olišarová Blanka blanka.olisarova@zszruc.cz
PaedDr.Podaná Alena alena.podana@zszruc.cz
Mgr. Radil Vladimír vladimir.radil@zszruc.cz
Mgr. Starý Roman roman.stary@zszruc.cz
Mgr. Svobodová Králová Eliška eliska.svobodova@zszruc.cz
Mgr. Šimková Alena alena.simkova@zszruc.cz
Bc. Šobr Jiří jiri.sobr@zszruc.cz
Mgr. Šrachta Karel karel.srachta@zszruc.cz
Mgr. Šrachtová Marie marie.srachtova@zszruc.cz
Mgr. Tomanová Marie marie.tomanova@zszruc.cz
Mgr. Vacková Zuzana zuzana.vackova@zszruc.cz
Mgr. Viktorová Petra petra.viktorova@zszruc.cz
Mgr. Vorlíčková Lucie lucie.vorlickova@zszruc.cz
Mgr. Znamenáčková Eva eva.znamenackova@zszruc.cz
Vychovatelky školní družiny
Kruntorádová Alexandra alexandra.kruntoradova@zszruc.cz
Sochůrková Hana hana.sochurkova@zszruc.cz
Táborská Ilona ilona.taborska@zszruc.cz
Zichová Jana jana.zichova@zszruc.cz
Ekonomka
Bínová Růžena ruzena.binova@zszruc.cz
Hospodářka
Táborská Ilona ilona.taborska@zszruc.cz
Školník
Václav Herout vaclav.herout@zszruc.cz
Uklízečky
Kordiaková Irena irena.kordiakova@zszruc.cz
Rejhonová Ludmila
Rozkošná Věra vera.rozkosna@zszruc.cz
Zichová Jana jana.zichova@zszruc.cz