Počítače v inovované učebně Indoš
dar firmy ASMO Czech s.r.o

fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš
fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš
fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš
fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš fotka z inovované učebny Indoš
fotka z inovované učebny Indoš