Modernizace hudebny na II.stupni

Učebna hudebny před modernizací

fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni

Průběh rekonstrukce

fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni

Učebna hudebny po modernizaci

fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni fotka z modernizace hudebny na II.stupni
fotka z modernizace hudebny na II.stupni