Přeměna učebny chemie na jazykovou učebnu

Učebna chemie před rekonstrukcí

fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku

Průběh rekonstrukce

fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku

Nová velká jazyková učebna

fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku
fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku fotka z přeměny učebny chemie na jazykovku